Już jest oferta obozów letnich!

Nasza nazwa

ECyD (akronim po hiszpańsku "Encuentros, Convicciones y Decisiones") to katolicka międzynarodowa organizacja zrzeszająca młodzież, która zawiera przymierze z Chrystusem oraz pomiędzy sobą, aby budować nowy świat zgodnie z Ewangelią.

Nasza misja

Misją ECYD jest współpraca z Chrystusem, aby królował On w sercach młodzieży i na świecie.

Czym jest życie w ECYD?

Wierzymy, że poprzez osobistą relację z Chrystusem oraz przyjaźń między nami możemy budować nowy świat według Ewangelii. Nasze zajęcia i działania opierają się na 5 filarach: życie duchowe, życie drużyny, formacja integralna, apostolat i towarzyszenie. 

Klub Horyzont

ECyD dla chłopców (11-16 lat)


Klub Everest

ECyD dla dziewcząt (11-16 lat)