Formacja w ECYD ma charakter spersonalizowany i grupowy, integralny i integrujący, doktrynalny i empiryczny, okresowy i stopniowy. Ma charakter celowy i prowokujący, wychodząc od konkretnej sytuacji każdego młodego człowieka i jest ukierunkowana na osobiste doświadczenie Jezusa Chrystusa oraz działalność ewangelizacyjną. W ECYD istnieją pewne aktywności szczególnie sprzyjające formacji, integracji i spotkaniu z Bogiem:

Okresowe spotkania:

 stanowią podstawę życia codziennego ECYD i mają na celu wspieranie dynamizmu formacyjnego, apostolskiego i integracyjnego każdej grupy.

Rekolekcje i triduum: 

są szkołą modlitwy, sprzyjają spotkaniu z Bogiem i wzrostowi duchowemu.

Kursy, obozy lub kongresy: 

są dłuższymi aktywnościami, które pogłębiają formację i apostolat, sprzyjają integracji z ECYD oraz umożliwiają spotkanie młodych ludzi z różnych miast lub krajów.