W całej swojej historii, która rozpoczęła się w 1971 roku, ECYD oferował atrakcyjny sposób przeżywania wiary katolickiej i niesienia Chrystusa wielu nastolatkom. Oto krótka chronologia najważniejszych wydarzeń w życiu ECYD jako instytucji:

1971: Pierwsze przystąpienia do ECyDu (skrót od "Edukacja, Kultura i Sport" po hiszpańsku) w Meksyku.


1972-1974: Założenie pierwszych klubów ECyDu.


1983: Publikacja Statutów ECyDu (wydanie pierwsze). Liczba członków ECyDu wynosiła już blisko trzy tysiące.


1994: Publikacja Statutów ECyDu (wydanie drugie), zrewidowanych po Kapitule Legionu Chrystusa w 1992 roku.


1996: Rozpoczęcie programu Coworkerów ECyDu.

2000: Rozpoczęcie "Catholic Youth World Network" (CYWN), międzynarodowej sieci klubów młodzieżowych ECyDu.


2007: "Mission Network" zmienia nazwę na "Catholic Youth World Network".


2011: Znaczenie nazwy ECyDu zmienia się z "Education, Culture and Sport" na "Encounters, Convictions your Decisions".


2012: Publikacja podręcznika ECyDu.


2016: Publikacja aktualnych Statutów ECyDu.