Klub Horyzont jest katolickim klubem dla chłopców 11-16 lat. W Klubie oferujemy różnorodne zajęcia i aktywności, dzięki którym chłopcy mogą zawiązać nowe przyjaźnie, działać społecznie i przede wszystkim lepiej poznać swoją wiarę. 

Chłopaki spotykają się w każdy czwartek od 16:00 do 18:00 w Domu Apostołów (Plac Kossaka 5 LU2, wejście od ul, Wygoda, 31-106 Kraków)

Prawidłowemu rozwojowi fizycznemu i duchowemu sprzyjają zajęcia sportowe. 

Klub Horyzont oferuje: cotygodniowe spotkania formacyjne, rekolekcje, turnieje sportowe, obozy letnie i zimowe, konferencje,  grupy dyskusyjne, dostęp do sakramentów pokuty i Eucharystii, możliwość rozmowy z księdzem.

Klub Horyzont jest częścią światowej organizacji ECyD i dzięki temu daje możliwość wyjazdów zagranicznych i uczestnictwa w międzynarodowych kursach i projektach.